Espai d'activitats a realitzar durant el període decretat de no assistència a les aules.

Aquest curs pretén ser una proposta d'activitats per fer durant el confinament per aquell alumnat que, per diverses causes i circumstàncies, no disposa de connexió a Internet i per això no pot fer la feina encomanda des de cada àmbit didàctic i nivell d'ESO.


Cal tenir ben present que la prioritat durant aquest període ha de ser extremar la cura d'un/a mateix/a i de qui tinguem a la vora. És per això que aquestes activitats poden ser DIÀRIES, DIA SÍ / DIA NO, o fins i tot SETMANALS segons la situació personal i familiar que visqui cadascú.


Un cop tenim les necessitats més bàsiques cobertes, dedicar una estona a "la feina" es bo per a tothom, ajuda a ocupar el temps i ens aporta benestar i gaudi personal. I si a més a més tot allò que fem ho podem compartir, aleshores, aquest temps de confinament pot esdevenir un temps de creixement personal, col·lectiu i de transformació social.


Vinga, doncs ! Les propostes que us fem són ...

Material per l'alumnat de l'aula d'acollida.