Aquí hi podem indexar les activitats a fer durant els períodes en què un grup-classe està confinat.

Hi inscriurem l'alumnat del grup-classe, organitzat en cohort.